„Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary”

Początek przemarszu:

Grób Nieznanego Żołnierza
plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa

Koniec przemarszu:

Katedra Polowa Wojska Polskiego
ul. Długa 13/15
00-238 Warszawa

mapka