„Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary”

Bez kategorii

Społeczny Komitet Organizacji 80 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

Tekst: Prof. Andrzej Zapałowski, fotografie z profilu FB Profesora.

20 stycznia w Warszawie ukonstytuował się Społeczny Komitet Organizacji 80 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Komitetu został Pan Witold Listowski. W jego składzie zadeklarował udział wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski i poseł Grzegorz Braun. Na sali spośród wielu działaczy kresowych i społecznych jednogłośnie przyjęto, iż główne uroczystości odbędą się 9 lipca 2023 r. w Warszawie, a lokalne w poszczególnych regionach i miastach 11 lipca. Sprawą, która nie została rozstrzygnięta była data budowy pomnika „Rzezi Wołyńskiej” w Domostawie na Podkarpaciu. Wójt gminy Zbigniew Walczak omówi trudności i uwarunkowania prawne związane z jego posadowieniem. Uzgodniono, iż uroczystości w Domostawie zostaną zorganizowane w późniejszym czasie i będą one miały charakter ogólnopolski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *